Tarkade seadmete ehitamise ring 13.09.21

Animatsiooniseadme ehk pilditrumli ehitamine

Esimeses ringitunnis võtsime ette lihtsama ülesande ja ehitasime valmis animatsiooniseadme ehk pilditrumli. Pilditrummel ehk zoetrope on silinder, mille sees on joonistused ja külgedel väikesed avaused. Kui seda keerutada ja läbi avade vaadata, siis on näha animatsiooni. Ladinakeelne sõna animatio tähendabki hingestamist ja elustamist. Ehk siis pilt ärkab ellu.

Joonistamine on kunst ja liikumine füüsika. Animatsioon liidab need kaks ja äratab objektid ellu.

Animatsiooniseadme ehitamiseks on vaja Arduino Unot, maketeerimislauda, servo mootorit, potentsiomeetrit ja juhtmeid. Lisks on trumli ehitamiseks vaja paberit, pliiatseid, cd plaati ja ühendustükki cd plaadi ja servo mootori kinnitamiseks (näiteks 3D prinditud mudel).

#include <Servo.h> 
Servo myservo;    
 
void setup() {
  myservo.attach(9); 
  Serial.begin(9600);
} 
 
void loop() {
  int analogValue = analogRead(A0);
  int speed_min = 84;
  int speed_max = 180;
  int map_val = map(analogValue,0,1023,speed_min,speed_max);

  Serial.println(map_val);
  myservo.write(map_val);
}

Vaatamata sellele, et arvutid ei tahtnud meiega seekord eriti koostööd teha, saime paari arvuti abiga programmikoodid ikkagi Arduinole peale laetud ja kõigi seadmed hakkasid lõbusalt keerlema.