HUVIRINGID

Viime läbi erinevaid robootika ja programmeerimise teemalisi huviringe.

Robootika on võimalusterohke huviala, mis arendab ruumilist, loovat ja tehnilist mõtlemist ning õpetab tegevusi läbi mõtlema ja planeerima. Programmeerimine ei ole sugugi igav koodikirjutamine, vaid läbi erinevate mängude saab sellest lõbus ja haarav tegevus. 

Ringe viib läbi Ringa Rooteman, kellel on pikaajaline kogemus programmeerijana. Ta on olnud tarkvaraarendaja üle 20 aasta ja koolitusi läbi viinud üle 5 aasta. Põhiliselt kasutatud keelteks on PL/SQL ja Python.

Ringa on lisaks läbinud erinevaid robootika ja programmeerimisega seotud koolitusi ning ehitanud ise valmis väiksemaid roboteid ja prototüüpe. Ta viib koolis ning lasteaias läbi robootika- ja programmeerimisringe, õpetab koolis robootikat ja programmeerimist ning korraldab erinevaid robootika ja programmeerimise teemalisi töötubasid. 

Toote prototüüpimise kursust viib läbi ka Ülari Ainjärv. Ta on olnud tarkvaraarendaja (Java, Python) üle 20 aasta ja koolitusi läbi viinud üle 10 aasta.

Ülari valdab üheksat programmeerimiskeelt, millest oma põhitöös kasutab peamiselt Java, Pythoni ja C keelt. Ülari korraldab erinevaid robootika- ja programmeerimisteemalisi kursuseid ning töötubasid nii lastele kui täiskasvanutele. 

Robootikaring lasteaias

Robootikaring on mõeldud 5.-7. aastastele lastele. Tundides õpitakse tundma erinevaid hariduslikke roboteid, programmeerima visuaalses programmeerimiskeeles ja ehitama plokkidega liikuvaid roboteid. Ringis on võimalik kasutada mitmeid erinevate võimalustega robootikakomplekte: mBot, CodeBug, Cubroid, Ozobot, Moss, Dash, Neuron jne. Lisaks õpitakse visuaalset programmeerimiskeelt kasutades selleks tahvelarvutis olevaid erinevaid keskkondi. Eesmärgiks on lahendada ülesandeid, milles tuleb plokke õigesti liigutada. Võimalik on kasutada ka Scratch programmi, kus on programmeerides võimalik valmis teha liikuvate esemete ja tegelastega video.

Teelahkme lasteaias:
Hämariku tee 1/5, Tabasalu, Harku vald, Harjumaa

Tunnid toimuvad alates 16. septembrist 2021.a. üks kord nädalas.
1. grupp – neljapäeviti kell 16.00-16.45.
2. grupp – neljapäeviti kell 16.45-17.30.

Harku lasteaias:
Instituudi tee 5, Harku, Harjumaa

Tunnid toimuvad alates sügisest 2021.a. üks kord nädalas.
Teisipäeviti kell 15.00-15.45.

Huviringi kuutasu on 18 eurot.

Registreerimine Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutuse kodulehel: huviringid.ee

Robootika- ja programmeerimisring 1.-4. klassile

Robootika- ja programmeerimisring on mõeldud 1.-4. klassi õpilastele. Tundides õpitakse tundma erinevaid hariduslikke roboteid, programmeerima visuaalses programmeerimiskeeles ja ehitama plokkidega liikuvaid roboteid. Ringis on võimalik kasutada mitmeid erinevate võimalustega robootikakomplekte: mBot, CodeBug, Cubroid, Ozobot, Moss, Dash, Neuron jne. Lisaks õpitakse visuaalset programmeerimiskeelt kasutades selleks erinevaid keskkondi. Kõige populaarsem on Scratch, kus saab valida erinevaid tegelasi ja esemeid ning panna need vastavalt soovile liikuma. Tulemusena saab valmis arvutimäng või video. 

Tabasalu Kooli algklasside majas:
Kooli 9, Tabasalu, Harku vald, Harjumaa

Tunnid toimuvad alates 14. septembrist 2021.a. üks kord nädalas.
1. grupp – teisipäeviti kell 16.00-17.30.
2. grupp – kolmapäeviti kell 16.00-17.30.

Huviringi kuutasu on 38 eurot.

Registreerimine Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutuse kodulehel: huviringid.ee

Tarkade seadmete ehitamine ja programmeerimine 5.-8. klassile

Targad seadmed teevad inimese töö kergemaks ja arvutid aitavad rutiinseid tegevusi lihtsamaks teha.
Ringis ehitatakse erinevaid seadmeid (näiteks pilditrummer, radar, temperatuuri andur jms.) ja kasutatakse selleks riistvaravahendeid (näiteks led lambid, andurid, mootorid, ekraanid jms.) ning selle käigus omandatakse teadmised prototüüpide ja robotite ehitamiseks. Tänu sellele saab selgeks, kuidas elektriskeeme lugeda, neid koostada ja nende järgi seadmed valmis ehitada.

Seadmete ehitamiseks kasutatakse Arduino arendusplaati ja Raspberry Pi miniarvutit. Arduino platvormil õpitakse C programmeerimiskeelt ja Raspberry Pi abil Python programmeerimiskeelt. Lisaks kirjutatakse Pythonis erinevaid lahedaid programme, joonistatakse kilpkonnagraafikas pilte ja tehakse lihtsamaid mänge.

Tabasalu Koolis:
Kooli 9, Tabasalu, Harku vald, Harjumaa

Tunnid toimuvad alates 13. septembrist 2021.a. üks kord nädalas.
Esmaspäeviti kelle 16:00-17:30.

Huviringi kuutasu on 38 eurot.

Registreerimine Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutuse kodulehel: huviringid.ee

Toote prototüüpimine, arendus ja disain 9.-12. klassile

Kursus toimub koostöös Tabasalu Gümnaasiumiga ning kursuse läbimine võimaldab saada arvestuse gümnaasiumi valikainete süsteemis. 
Kursusel saadud teadmisi ja tehtud praktilisi töid on võimalik kasutada kooli uurimistöö tegemiseks. 
Parimad kursusel osalejad saavad kaasa juhendajate soovitused tulevase eriala valimiseks ja õpingute jätkamiseks infotehnoloogia valdkonnas. 
Enne kursuse algust toimub kandidaatidega vabas vormis vestlusring. 

Tootearendus on protsess, mille ühes otsas on idee ja teises otsas uue toote või teenuse turule toomine. Kursuse raames läbitakse kõik need etapid ideest kuni toote prototüübi loomiseni. Kursusel osalemine ei eelda eelnevaid teadmisi tootearendusest ega enda tooteidee olemasolu. See kõik tuleb juhendajate poolt ning ka vajalikud komponendid on kursuse jaoks välja valitud. 

Kursuse käigus valmib digitaalse äratuskella prototüüp. 
Kursusel läbitavad etapid: 
* Sissejuhatus tootearendusse ja protsessi tutvustus. 
* Kursusel valmistatava äratuskella erinevate etappide ja vajalike materjalide tutvustus. 
* 3D modelleerimine ja äratuskellale ümbrise kujundamine kasutades Blender keskkonda. 
* Äratuskella detailide valmistamine ja printimine 3D printeriga. 
* Elektriskeemi koostamine ja trükkplaadi disain kasutades KiCad keskkonda. 
* Trükkplaadi ettevalmistamine. 
* Jootmise tutvustus, katsetamine erinevate komponentidega ja äratuskella komponentide jootmine trükkplaadile. 
* Mikrokontrolleri programmeerimine C++ (Visual Studio Code + PlatformIO) ja/või MicroPython (PyCharm Community Edition) keeles. 
* Äratuskella prototüübi kokkupanek ja testimine. 

Tabasalu Gümnaasiumis:
Nooruse 6, Tabasalu, Harku vald, Harjumaa

Tunnid toimuvad alates septembrist 2021.a. üks kord nädalas.
Esmaspäeviti kelle 18:00-19:30.

Huviringi kuutasu on 38 eurot.
Kursust toetatakse riikliku huvitegevuse meetme ning Harku valla Huvikooli poolt.

Registreerimine Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutuse kodulehel: huviringid.ee

Unicorn Squad tehnoloogiaring tüdrukutele

Unicorn Squad on liikumine, mis pakub tehnoloogiaõppe kursust tüdrukutele. Eesmärk on äratada ja kasvatada tehnikaalast huvi tüdrukute seas läbi praktiliste ülesannete. Igas kursuse tunnis käsitletakse ühte tehnoloogiaga seotud teemat. Sügisesel kursusel toimub kokku 10 erineva teemaga tundi. 

Kursuse tundide teemad on järgmised:
Füüsika
Elekter ja elektroonika
Droonid, robootika, progemine
Keskkond
Audio ja visuaal

Tabasalu Koolis (1.-4. klasside tüdrukutele):
Kooli 9, Tabasalu, Harku vald, Harjumaa

Tunnid toimuvad 13. septembrist – 22. novembrini 2021.a. üks kord nädalas.
Esmaspäeviti kell 14.15-15.45.

Muraste koolis (1.-6. klasside tüdrukutele):
Lee tee 9, Muraste, Harku vald, Harjumaa

Tunnid toimuvad 15. septembrist – 24. novembrini 2021.a. üks kord nädalas.
Kolmapäeviti kell 14.00-15.30.

Huviringi kursuse tasu on 25 eurot.

Registreerimine Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutuse kodulehel: huviringid.ee


Videod

Unicorn Squad suvelaager 2020.a.

Robootika- ja programmeerimisring lasteaias 2020.a.

Robootika- ja programmeerimisring koolis 2020.a.

Robootika- ja programmeerimisring Mattiase koolis 2020.a.

Robootika- ja programmeerimisring lasteaias 2019.a.

Robootika- ja programmeerimisring koolis 2019.a.

Robootika- ja programmeerimisring Mattiase koolis 2019.a.

Robootika- ja programmeerimisring 2018.a.

Robootika- ja programmeerimisring 2017.a.

Robootika- ja programmeerimisringi tutvustus.