Tarkade seadmete ehitamise ring 09.05.22

Digitaalse liivakella ehitamine

PYTHON

Küsimuste mäng

print('Welcome to AskPython Quiz')
answer=input('Are you ready to play the Quiz ? (yes/no) :')
score=0
total_questions=3
 
if answer.lower()=='yes':
  answer=input('Question 1: What is your Favourite programming language?')
  if answer.lower()=='python':
    score += 1
    print('correct')
  else:
    print('Wrong Answer :(')
 
  answer=input('Question 2: Do you follow any author on AskPython? ')
  if answer.lower()=='yes':
    score += 1
    print('correct')
  else:
    print('Wrong Answer :(')
 
  answer=input('Question 3: What is the name of your favourite website for learning Python?')
  if answer.lower()=='askpython':
    score += 1
    print('correct')
  else:
    print('Wrong Answer :(')
 
print('Thankyou for Playing this small quiz game, you attempted',score,"questions correctly!")
mark=(score/total_questions)*100
print('Marks obtained:',mark)
print('BYE!')

Tarkade seadmete ehitamise ring 07.03.22

TINKERCAD CIRCUITS

LED lampide rida

// loeb andmebaasi palju muutujaid korraga
int array[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7};
int count = 0;
int timer = 90;

void setup()
{
 for (count=0; count<6; count++) {
  pinMode(array[count], OUTPUT); // loendab kokku lampide arvu
 }
}
 void loop()
{
 // süttimine liigub paremalt vasakule
  for (count=0; count<5; count++) {
  digitalWrite(array[count], HIGH); // lamp läheb põlema
  delay(timer);
  digitalWrite(array[count + 1], HIGH); 
  delay(timer);
  digitalWrite(array[count], LOW); // esimesena põlema hakanud lamp kustub
  delay(timer*2);
         }        
 // süttimine liigub vasakult paremale
 for (count=5; count>0; count--) {
  digitalWrite(array[count], HIGH); // lamp läheb põlema
  delay(timer);
  digitalWrite(array[count - 1], HIGH); // järgmine lamp läheb põlema
  delay(timer);
  digitalWrite(array[count], LOW); // esimesena põlema hakanud lamp kustub
  delay(timer*2);
         }
         }

Termomeeter kõlaritega

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 pinMode(3, OUTPUT);
 pinMode(6, OUTPUT);
 pinMode(11, OUTPUT);
}

void loop()
{
 int sensorVal = analogRead(A1);
 float voltage = (sensorVal / 1024.0) * 5.0;
 float temperature = (voltage - .5) * 100;

 Serial.println(temperature); 

 if ( temperature > 40 ) {
  tone(3,50);
  // Heli sagedus (31 kuni umbes 1000)
  digitalWrite(6, HIGH); 
  delay(200);
  noTone(3);
  digitalWrite(6, LOW);
  delay(200); 

  tone(9,20);
  digitalWrite(11, HIGH); 
  delay(200);
  noTone(9);
  digitalWrite(11, LOW);
  delay(200); 
  
 } 
}

KEVADE KAHOOT

https://kahoot.it/

Tarkade seadmete ehitamise ring 10.01.2022

PYTHON

Lihtsamad käsud

Programmeerimiseks otsi arvutist programm: Thonny
Värvikoodide valimiseks veebist: https://htmlcolorcodes.com

Näitekood:
from turtle import *
penup()
goto(-100,100)
pendown()
color(“blue”)
begin_fill()
forward(250)
right(90)
forward(50)
right(90)
end_fill()

forward(n), fd(n) – liigu edasi n sammu võrra
back(n), bk(n) – liigu tagasi n sammu võrra
left(d), lt(d) – pööra vasakule d kraadi
right(d), rt(d) – pööra paremale d kraadi
pencolor(“red”) – joone värv
pensize(d), width(d) – joone laius d
goto(x,y) – liigu punkti koordinaatidega x ja y
speed(n) – kilpkonna kiirus n kiirusega (0..10)
penup(), up() – tõsta pliiats üles
pendown(), down() – lase pliiats alla

color(“red”), color(“#008000”) – värv
fillcolor(“yellow”) – kujundi värv seest
bgcolor(“black”) – ekraani tausta värv
begin_fill() – värvimise alustamine
end_fill() – värvimise lõpetamine

circle(r) – ringi joonistamine r raadiusega
circle(100,180) – poolringi joonistamine (raadius,joone pikkus)
shape(“circle”) – ovaali tegemine
shapesize(7,2,3) – ovaali suuruse määramine (kõrgus,laius,joone paksus)
dot(d) – täpi joonistamine d diameetriga

Tähekene

from turtle import *
color(‘red’, ‘yellow’)
begin_fill()
while True:
    forward(200)
    left(170)
    if abs(pos()) < 1:
        break
end_fill()

Kilpkonnagraafika pildid