Nädala tunnitöö 09.11.20

Kettkirjad

TINKERCAD

Jääpurikad

SONIC PI

Olemasolevate helifailide mängimine

3.times do
  sample :ambi_sauna
  sleep 10
  sample :elec_bell
  sleep 6
  sample :bass_hit_c
  sleep 2
end

Juhuslikud toonid

play rrand(50, 100)

10.times do
  play rrand(50, 100)
  sleep 0.5
end