Nädala tunnitöö 08.02.21

CODE RACER

ROBOT SCHOOL

SCRATCH

Virtuaalne lemmikloom

Mäng enda valitud lemmiklooma söötmiseks või temaga mängimiseks.

DASHS NEIGHBORHUUD

https://code.makewonder.com/blockly/#/root/profiles/teacherCode

JOONISTAMINE

https://www.pixilart.com/draw

Sõbrapäevaks kaardi või liikuva pildi tegemine.

ROBOTEX KARU PÄÄSTMINE 2.0

https://robotex.ee/karu-paastmine/
  1. Algoritmi vahevõistluse ülesandeks on koostada algoritm Robotexi võistluse Karu päästmine 2.0 robotile.
  2. Algoritm tuleb koostada UML või Flowchart kujul. Algoritmi koostamiseks võib kasutada vabalt valitud programmi. Vabavarana on saadaval näiteks yEd Graph Editor, diagrams.net jpt.
  3. Algoritm peab kujutama detailselt erinevaid etappe, mida karupäästja robot peab tegema, et päästa võistluste reeglitele vastavalt hätta jäänud karu.