Muraste Unicorn Squad 17.09.21

Elekter. Hollandi kuningas

Murastes olid tüdrukud juba enne ringitundi elevil ja tahtsid kohe midagi tegema hakata. Patareiga lambi põlema panemine nõudis kannatust ja täpsust, et makettplaadi peal kõik õigetesse kohtadesse saaksid pandid. Ühed tüdrukud aga said oma lambi põlema juba ennem kui skeem sai ette antud. Aga lõpuks saime kõik lambid põlema ja nupugi lisatud.

Teise ülesandena kasutasime patareide asemel puu- ja köögivilju. Seegi vajas parajat täpsust, et krokodillijuhtmed ikka õigesti erinevate viljade vahel ära ühendada ja et nende vahele ka üks LED lamp õigesti ära mahuks. Lõpptulemusena süttisid kõik lambid ja vooluringid said kõigil väga toredad.