Programmeerimispildid

VÄRVIPILDID VÄLJA PRINTIMISEKS

JOONISPILDID

Allpool on pildifailid, kus saab pildi joonistada ette antud koodi järgi.

Joonistamist tuleb alustada pildil näidatud täpist ja liikuda allolevate noolesuundade järgi nii mitu ruutu nagu kirjas on.

Noolesuunad on antud tulpades ehk liikuda tuleb ülevalt alla tulpade kaupa.

Kui pilt valmis, siis võib selle ära värvida ja meie Padleti lehel ka teistele näidata.

padlet.com/ringaro/robootikaring

PIXILART

Nooltega pilte võib joonistada ka arvutis. Üks võimalus selle kasutamiseks on Pixilart keskkond.

www.pixilart.com

Kõigepealt vali uus põhi: File -> New

Pildi suuruseks vali kõige suuremad mõõdud: 500×500

Salvesta siit lehelt üks joonise pilt arvutisse ja lae see siis Pixilart keskkonda:

File -> Open Image

Seejärel saad pliiatsit kasutades jooni vastavalt juhendile tõmbama hakata. Paremal poolt äärest on võimalik värve ja pliiatsi suurust valida.