Vanemate ringitund 29.03.17

LITTLE ROBOT FRIENDS

Robotsõbra erinevat värvi silmad

Kuidas panna robotsõbral silmad erinevat värvi põlema. Värvide vahetuse ajal kasutada viiteks “delay” käsku (1000 tähendab 1 sek).

#include <LittleRobotFriends.h> //import LRF library

void setup() {
// turn things on/off before we set-up
lrf.motion.disable();
lrf.hearing.disable();
lrf.touch.disable();
lrf.sight.disable();

lrf.setup(); //setup LRF library
}
void loop() {
lrf.loop(); //service LRF loop

lrf.eyes.set(0, 0, 250); //set LRF LEDs to full brightness
delay(500);
lrf.eyes.set(0, 250, 0); //set LRF LEDs to full brightness
delay(500);
lrf.eyes.set(250, 0, 0); //set LRF LEDs to full brightness
delay(500);
lrf.eyes.setColor(LRFColor_Clear); //clear LRF LEDs (turn off)
delay(500);
lrf.eyes.setLeft(250, 0, 0); //set LRF LEDs to full brightness
delay(500);
lrf.eyes.setRight(250, 0, 0); //set LRF LEDs to full brightness
delay(500);
}