TÜG vanemate ringitund 20.09.17

Vanemate ringitunnis tutvusime Arduino Uno ja ledidega. Kõigepealt proovisime ühe ledi põlema panna, siis lisasime nupu ja osad jõudsid ka veel mitu ledi lisada.

ARDUINO

Kolm led lampi nupuga

int switchState = 0;
void setup() {
pinMode(3,OUTPUT);
pinMode(4,OUTPUT);
pinMode(5,OUTPUT);
pinMode(2,INPUT);
}
void loop() {
switchState = digitalRead(2);
— Kui lülitit ei ole vajutatud, siis põleb nr 3 led ning 4 ja 5 on kustunud
if (switchState == LOW) {
digitalWrite(3, HIGH);
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(5, LOW);
} else {
— Kui lüliti on alla vajutatud, siis vilguvad kõik ledid 1/4 sek järel
digitalWrite(3, HIGH);
digitalWrite(4, HIGH);
digitalWrite(5, HIGH);
delay(250);
digitalWrite(3, LOW);
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(5, LOW);
delay(250);
}
}