TÜG vanemate ringitund 27.09.17

ARDUINO

Led lambid lülitiga

Lampide jaoks on vaja takistit 220Ω ja lüliti jaoks 10kΩ.

Programm C keeles lampide põlema ja vilkuma panemiseks.

// Lampide (3,4,5) ja lüliti (2) defineerimine
int switchState = 0;
void setup() {
pinMode(3,OUTPUT);
pinMode(4,OUTPUT);
pinMode(5,OUTPUT);
pinMode(2,INPUT);
}
void loop() {
switchState = digitalRead(2);

// Kui lülitit ei vajutata, siis on kõik lambid kustunud
if (switchState == LOW) {
digitalWrite(3, LOW);
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(5, LOW);
} else {

// Kui lülitit vajutatakse, siis hakkavad lambid vilkuma veerand sekundiliste vahedega
digitalWrite(3, HIGH);
digitalWrite(4, HIGH);
digitalWrite(5, HIGH);
delay(250);
digitalWrite(3, LOW);
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(5, LOW);
delay(250);
}
}

TFT ekraan

Ekraani ühendamise joonis ja skeem:

https://www.arduino.cc/en/Guide/TFTtoBoards

Ekraani programmikood:

https://www.arduino.cc/en/Guide/TFT

#include <TFT.h> // Hardware-specific library
#include <SPI.h>#define CS   10
#define DC   9
#define RESET  8  

// pin definition for the Leonardo
// #define CS   7
// #define DC   0
// #define RESET  1

TFT myScreen = TFT(CS, DC, RESET);

void setup(){
myScreen.begin();
myScreen.background(0,0,0);  // clear the screen with black
delay(1000);  // pause for dramatic effect
}
void loop(){
myScreen.stroke(255, 0, 0); // set the stroke color to red
myScreen.line(0, 10, myScreen.width(), 10); // draw a line across the screen
delay(1000);myScreen.noStroke(); // don’t draw a line around the next rectangle
myScreen.fill(0,255,0); // set the fill color to green
myScreen.rect(0,20,myScreen.width(),10); //draw a rectangle across the screen
delay(1000);

myScreen.fill(0,0,255); // set the fill color to blue
myScreen.stroke(255,255,255); // outline the rectangle with a white line
myScreen.rect(0,45,myScreen.width(),45); // draw a fat rectangle
delay(1000);

myScreen.background(0,0,0); // clear the screen before starting again
delay(1000);
}