TÜG vanemate ringitund 26.09.18

ISETEHTUD JOOGIMASIN

 

ROBOTEX 30.11 – 02.12.2018

Robotex International on iga-aastane sündmus ja suurim robootikafestival.
1750 roboti, 35000 osalejat, 4000 võistlejat, 25 võistlust.

Info erinevatest võistlustest on näha siin. Ehk siis valime võistluse välja ja võtame osa 🙂

Robotexi võistlused

 

MOSS

Auto

 

ARDUINO

Videomäng

Juhend

Skeem

Kood

http://www.mediafire.com/file/e9d9yynsc89t5bl/game_code.ino

RGB lediga hiirematt

 

PYTHON

Mullimäng

Pythoni mullimäng failina

from tkinter import *
HEIGHT = 500
WIDTH = 800
window = Tk()
window.title(‘Mullilõhkuja’)
c = Canvas(window, width=WIDTH, height=HEIGHT, bg=’darkblue’)
c.pack()
ship_id = c.create_polygon(5, 5, 5, 25, 30, 15, fill=’red’)
ship_id2 = c.create_oval(0, 0, 30, 30, outline=’red’)
SHIP_R = 15
MID_X = WIDTH / 2
MID_Y = HEIGHT / 2
c.move(ship_id, MID_X, MID_Y)
c.move(ship_id2, MID_X, MID_Y)
SHIP_SPD = 10
def move_ship(event):
    if event.keysym == ‘Up’:
        c.move(ship_id, 0, -SHIP_SPD)
        c.move(ship_id2, 0, -SHIP_SPD)
    elif event.keysym == ‘Down’:
        c.move(ship_id, 0, SHIP_SPD)
        c.move(ship_id2, 0, SHIP_SPD)
    elif event.keysym == ‘Left’:
        c.move(ship_id, -SHIP_SPD, 0)
        c.move(ship_id2, -SHIP_SPD, 0)
    elif event.keysym == ‘Right’:
        c.move(ship_id, SHIP_SPD, 0)
        c.move(ship_id2, SHIP_SPD, 0)
c.bind_all(‘<Key>’, move_ship)
from random import randint
bub_id = list()
bub_r = list()
bub_speed = list()
MIN_BUB_R = 10
MAX_BUB_R = 30
MAX_BUB_SPD = 10
GAP = 100
def create_bubble():
    x = WIDTH + GAP
    y = randint(0, HEIGHT)
    r = randint(MIN_BUB_R, MAX_BUB_R)
    id1 = c.create_oval(x – r, y – r, x + r, y + r, outline=’white’)
    bub_id.append(id1)
    bub_r.append(r)
    bub_speed.append(randint(1, MAX_BUB_SPD))
def move_bubbles():
    for i in range(len(bub_id)):
        c.move(bub_id[i], -bub_speed[i], 0)
def get_coords(id_num):
    pos = c.coords(id_num)
    x = (pos[0] + pos[2])/2
    y = (pos[1] + pos[3])/2
    return x, y
def del_bubble(i):
    del bub_r[i]
    del bub_speed[i]
    c.delete(bub_id[i])
    del bub_id[i]
def clean_up_bubs():
    for i in range(len(bub_id)-1, -1, -1):
        x, y = get_coords(bub_id[i])
        if x < -GAP:
            del_bubble(i)
from math import sqrt
def distance(id1, id2):
    x1, y1 = get_coords(id1)
    x2, y2 = get_coords(id2)
    return sqrt((x2 – x1)**2 + (y2 – y1)**2)
def collision():
    points = 0
    for bub in range(len(bub_id)-1, -1, -1):
        if distance(ship_id2, bub_id[bub]) < (SHIP_R + bub_r[bub]):
            points += (bub_r[bub] + bub_speed[bub])
            del_bubble(bub)
    return points
from time import sleep, time
BUB_CHANCE = 10
TIME_LIMIT = 30
BONUS_SCORE = 1000
score = 0
bonus = 0
end = time() + TIME_LIMIT
while True:
    if randint(1, BUB_CHANCE) == 1:
        create_bubble()
    move_bubbles()
    clean_up_bubs()
    score += collision()
    print(score)
    window.update()
    sleep(0.01)
while time() < end:
    if randint(1, BUB_CHANCE) == 1:
        create_bubble()
    move_bubbles()
    clean_up_bubs()
    score += collision()
    if (int(score / BONUS_SCORE)) > bonus:
        bonus += 1
        end += TIME_LIMIT
    show_score(score)
    show_time(int(end – time()))
    window.update()
    sleep(0.01)
c.create_text(50, 30, text=’AEGA JÄÄNUD’, fill=’white’)
c.create_text(150, 30, text=’PUNKTE’, fill=’white’)
time_text = c.create_text(50, 50, fill=’white’)
score_text = c.create_text(150, 50, fill=’white’)
def show_score(score):
    c.itemconfig(score_text, text=str(score))
def show_time(time_left):
    c.itemconfig(time_text, text=str(time_left))
c.create_text(MID_X, MID_Y, \
              text=’MÄNG LÄBI’, fill=’white’, font=(‘Helvetica’,30))
c.create_text(MID_X, MID_Y + 30, \
              text=’Punktisumma: ‘+ str(score), fill=’white’)
c.create_text(MID_X, MID_Y + 45, \
              text=’Lisaaeg: ‘+ str(bonus*TIME_LIMIT), fill=’white’)