TÜG vanemate ringitund 21.02.18

RASPBERRY PI

SENSE HAT

Näide programmist, kuidas Sense HAT ekraanile teksti kirjutada.

from sense_hat import SenseHat
sense = SenseHat()
sense.show_message(“Hello world!”)

pythonhosted.org/sense-hat/

projects.raspberrypi.org/en/projects/getting-started-with-the-sense-hat

PYTHON

www.python.org

Programmeerimise algkursus
courses.cs.ut.ee/MTAT.03.100

 

JAVA

Java juhend algajatele
docs.oracle.com/javase/tutorial/