TÜG vanemate ringitund 18.04.18

ARDUINO Stoneridge ohutulede lüliti

Lambid põlevad ainult siis kui nupp on all

int switchstate = 0;
void setup() {
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(2, INPUT);
}
void loop() {
  switchstate = digitalRead(2);
  digitalWrite(3, LOW); 
 if (switchstate == HIGH) {
    digitalWrite(3, LOW); 
} else {
    digitalWrite(3, HIGH);
}
}

Peale iga nupuvajutust lamp läheb põlema või kustub ära

int switchstate = 0;
void setup() {
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(2, INPUT);
}
void loop() {
  switchstate = digitalRead(2);
  if (switchstate == LOW) {
    if (digitalRead(3) == LOW)
      digitalWrite(3, HIGH);
    else
      digitalWrite(3, LOW);
  }
  delay(1000);
}

Peale nupuvajutust lamp hakkab vilkuma või kustub ära

int switchstate = 0;
void setup() {
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(2, INPUT);
}
void loop() {
switchstate = digitalRead(2);
if (switchstate == LOW) {
for (int i=0; i<10; i++) {
digitalWrite(3, HIGH);
delay(250);
digitalWrite(3, LOW);
delay(250);
digitalWrite(3, HIGH);
delay(250);
}
}
digitalWrite(3, LOW);
delay(250);
}
}