Tarkade seadmete ehitamise ring 29.01.24

Automaatne laosüsteem

NEWTONI SEADUSED

Newtoni I seadus – inertsiseadus

Kui kehale mõjuvate jõudude resultant on null (s.t. kui kehale ei mõju üldse jõude või sellele mõjuvad jõud tasakaalustavad üksteist), on keha kas paigal või liigub ühtlaselt ja sirgjooneliselt.

Newtoni II seadus – dünaamika põhiseadus

Teine seadus: kehale mõjuv jõud võrdub keha massi ja selle jõu poolt kehale antud kiirenduse korrutisega:

F = m · a,

kus F on jõud, m – mass, a – kiirendus

Newtoni III seadus – mõju ja vastasmõju seadus

Kolmas seadus: kaks keha mõjutavad teineteist suuruselt võrdsete vastassuunaliste jõududega.

Newtoni I seadus – inertsiseadus
Esimene seadus: Kui kehale mõjuvate jõudude resultant on null (s.t. kui kehale ei mõju üldse jõude või sellele mõjuvad jõud tasakaalustavad üksteist), on keha kas paigal või liigub ühtlaselt ja sirgjooneliselt.

COSPACES

Newton’s Laws with ramp templates

Füüsika

Anti-gravity room

Kasuta anti-gravity room põhja, muuda seda ja vaata, mis juhtub kui gravitatsioon on ja kui ei ole.

Parkour game

Mängu loomise juhend