Tarkade seadmete ehitamise ring 20.09.21

Valgusfooriga ristmik

Kui ristmikul on palju valgusfoore, siis iga foor töötab kindla tsükliga. Selleks tuleb kõigepealt kirja panna mitu sekundit valitud värvi tuli põleb ja kui midagi vilgub, siis kui kiiresti ja mitu korda. Vali, kas sa kasutad kolme värvi tuld või hoopiski kahte, mis on jalakäijatele mõeldud.

#define LED_GREEN 3
#define LED_YELLOW 5
#define LED_RED 6

void setup() {
 pinMode(LED_GREEN, OUTPUT);
 pinMode(LED_YELLOW, OUTPUT);
 pinMode(LED_RED, OUTPUT);
}

void loop() {
 digitalWrite(LED_GREEN, HIGH);  
 digitalWrite(LED_YELLOW, HIGH);  
 digitalWrite(LED_RED, HIGH);         
}

Ringitunnis valminud valgusfoori tsüklid nägid välja järgmised: