Õpilasleiutajate riiklik konkurss 2021

Konkursile esitatav leiutis (idee) ei pea olema keeruline, aga ta peab olema uudne ja lahendama mingisuguse probleemi. Kõige vanema vanuserühma idee peab olema ideaaljuhul ka reaalselt teostatav, st ta ei tohi olla nt vastuolus loodusseadustega ja olema piisavalt detailselt kirjeldatud.

Leiutisel peab olema eestikeelne pealkiri (leiutise/idee nimetus).
Esitatav leiutis peab olema valminud viimase aasta jooksul.
Igal leiutisel võib olla 1 kuni 3 autorit.
Iga autor või autorite grupp võib konkursile esitada kuni 3 leiutist.

Tööde esitamise tähtaeg on 15. oktoober.

https://www.etag.ee/leiutajad

Konkursil osalemise tingimused