Nädala tunnitöö 22.01.24

Deep Tracking Control

RIISTVARA

Arvuti, monitor

Klaviatuur

Hiir

Kõlar

Ajalugu

TSÜKKEL

Tsükkel võimaldab ühte koodilõiku korduvalt käitada.

Tsükkel koosneb üldjuhul täidetavast koodist ja tingimuslausest.

Eelkontrolliga tsüklis (while, for) kontrollitakse esmalt, kas tingimus kehtib. Kui kehtib, siis täidetakse tsükli kood ja kontrollitakse tingimust uuesti. Kui tingimus ei kehti, siis väljutakse tsüklist.

x = 0
while x < 5:
    print(x)
    x = x + 1

Järelkontrolliga tsüklis (do-while) täidetakse kõigepealt kood, seejärel kontrollitakse tingimust. Kui tingimus kehtib, täidetakse kood uuesti, kui mitte, siis väljutakse tsüklist.

int x = 0;
do
{
    printf("%d\n", x);
    x++;
} while(x < 5);