Derby autode võidusõit 2024

„Derby“ auto on kaldteel raskusjõul liikuv auto. Õpilasvõistlus „Derby autode võidusõit“ loob õpilastele laialdasi võimalusi näidata oma teadmisi ja oskusi nii tehnoloogiaõpetuses, kui ka teistes õppeainetes.

22.02.2024 kell 11.00

Tartu Lõunakeskuses

https://derbyauto.ee/