Nädala tunnitöö 17.01.23

The World in 2050

ESIMESED ARVUTID

Vaata lähemalt

SONIC PI

Sonic Pi programmiga on võimalik muusikat programeerida. Või õppida programeerimist läbi muusika.

Heli tekitamine

“Play” tähendab muusika mängimist. Mida suurem number seda kõrgem toon, mida väiksem, seda madalam. Helide vahele tuleb panna pausid “Sleep”. Number selle taga tähendab sekundeid.

play 70
sleep 0.5
play 60
sleep 1
play 2
sleep 0.7
play 400

Noodimärgid

Noodi ette tuleb panna koolon. Oktaavi jaoks lisada tähe järgi number. Tähe järgi olev “s” või “f” tähendab “terav” (sharp) või “lame” (flat).

play :C
sleep 0.5
play :D3
sleep 0.5
play :Ef5
sleep 0.5
play :Es3

Parameetrid

“amp” (amplituud) tähendab heli tugevust. “release” (kestvus) tähendab kui kaua seda nooti mängitakse.

play 60, release: 4
sleep 2
play 70, amp: 6

SCRATCH

Hommikused tegemised

Tere hommikust

Hommikuvõimlemine

Tööle minek

ARDUINO

LED lamp

Tarkade seadmete ehitamise ring 16.01.23

The World in 2050

ARDUINO

Valgusfoor

Ekraan liikuva tekstiga

SONIC PI

Sonic Pi programmiga on võimalik muusikat programeerida. Või õppida programeerimist läbi muusika.

Heli tekitamine

“Play” tähendab muusika mängimist. Mida suurem number seda kõrgem toon, mida väiksem, seda madalam. Helide vahele tuleb panna pausid “Sleep”. Number selle taga tähendab sekundeid.

play 70
sleep 0.5
play 60
sleep 1
play 2
sleep 0.7
play 400

Noodimärgid

Noodi ette tuleb panna koolon. Oktaavi jaoks lisada tähe järgi number. Tähe järgi olev “s” või “f” tähendab “terav” (sharp) või “lame” (flat).

play :C
sleep 0.5
play :D3
sleep 0.5
play :Ef5
sleep 0.5
play :Es3

Parameetrid

“amp” (amplituud) tähendab heli tugevust. “release” (kestvus) tähendab kui kaua seda nooti mängitakse.

play 60, release: 4
sleep 2
play 70, amp: 6

OZARIA

www.ozaria.com

Klassikood: ClassMeanZoo

CUBROID

Tarkade seadmete ehitamise ring 09.01.23

NO TIME TO DANCE

RASPBERRY PI

Kõlar

STONERIDGE LÜLITI

SONIC PI

Olemasolevate helifailide mängimine

3.times do
  sample :ambi_sauna
  sleep 10
  sample :elec_bell
  sleep 6
  sample :bass_hit_c
  sleep 2
end

Juhuslikud toonid

play rrand(50, 100)

10.times do
  play rrand(50, 100)
  sleep 0.5
end

TÄHEKE

Nädala tunnitöö 26.10.20

Ubtech Walker

Katsetused robotiga

SPHERO

Läbitud teekonna näitamine

Looma häälte ära arvamine

SONIC PI

Sonic Pi programmiga saab muusikat teha ja programmeerida.

RUN ja STOP käskudega saab muusika tööle panna ja ära lõpetada.

Examples nimekirjast leiab palju juba olemasolevaid muusika näiteid.

play 70 – mängib etteantud tooni

play :E5 – mängib etteantud nooti

realease: 4 – tooni või noodi kestvus

amp: 4 – heli tugevus

sleep 0.5 – paus toonide või nootide vahel

Näide 1

play 70
sleep 0.5
play 60
sleep 1
play 2
sleep 0.5
play 400

Näide 2

play :C
sleep 0.5
play :D3
sleep 0.5
play :E5
sleep 0.5
play :Es3

Näide 3

play 60, release: 4
sleep 2
play 70, amp: 6

ROBOTEX

20. NOVEMBRIL TOIMUB TALLINNAS TALTECHIS ROBOTEX EESTI, MIS ON SISERIIKLIK KVALIFIKATSIOONIDE VÕISTLUS. SEOSES KOROONAVIIRUSE LEVIKUGA EI TOIMU TRADITSIOONILIST RA-VUSVAHELIST ROBOTEX INTERNATIONALI NOVEMBRI LÕPUS. RIIGISISENE VÕISTLUS ON ROBOTEX INTERNATIONALI EESTI EELVOOR, MILLE EDUKAMAD SOORITAJAD SAAVAD OSALEDA RAHVUSVAHELISES KONKURENTSIS TEISTE ROBOTEXI PARTNERRIIKIDE VÕISTLEJATEGA KEVADESSE 2021 PLANEERITUD RAHVUSVAHELISEL VÕISTLUSEL SAKU SUURHALLIS.

Lego joonejärgimine

Lego sumo

TalTech Folkrace

Joonejärgimine takistusega