Manta Maja ringitund 15.10.18

KUUEJALGNE KÕNDIV MASIN

RUUBIK KUUBIK 0,38 SEKUNDIGA

KUS KOHTAME ROBOTEID PÄRISELUS?

 

SKETCHPAD

sketch.io/sketchpad/en/

 

HELIDE SAAR

isleoftune.com

Saared

 

SCRATCH

Labürint

 

OZOBOT

Rada

 

ARDUINO

3 valget Ledi

 

ÜLESANNE: LAHEMAA MATKARAJAD

Lahemaa rahvuspargis on kokku 20 matkarada, mõned neist on siin välja toodud:
Koprarada – 1 km,
Majakivi-Pikanõmme – 7 km,
Altja – 3 km,
Käsmu – 4 km,
Viru raba – 3km 500 m,
Oandu-Võsu – 9 km 500 m.

1. Arvuta radade kogupikkus kilomeetrites ja meetrites. Mitu õiget vastust.
27km, 29km, 2800m, 27000m, 28000m, 28km

2. Perekond Meri soovib Lahemaa rahvuspargis matkata, aga üle 12 kilomeetri päevas nad matka pikkuseks ei planeeri. Millised võimalused neil on? Too välja kõik variandid.

3. Kas on võimalik läbida ühe päeva jooksul ka 3 matkarada?

4. Kujuta ette, et 1 km läbimiseks kulub robotil 1 sekund. Koosta teekond, kus robot läbib järjest kõik matkarajad nii, et enne järgmise matkaraja algust ootab robot 0.5 sekundit, sõites vaheldumisi edasi ja tagasi. Et rada oleks huvitavam, lase robotil erinevaid radu läbida kerge kurviga paremale või vasakule.
Kasuta selleks Ozoboti, Spherot või mBoti.

Vanemate ringitund 01.03.17

ARDUINO

Arduino programm, kuidas kasutada jadapordi monitori. Selleks tuleb Arduino Stuudios Tööriistade alt valida Jadapordi monitor. Alloleva programmi abil on monitoris näha, kuidas muutuja “i” väärtus muutub iga 1 sekundi järel.

const int greenLEDPin = 9; // LED connected to digital pin 9
const int redLEDPin = 10; // LED connected to digital pin 10
const int blueLEDPin = 11; // LED connected to digital pin 11

int redValue = 0; // punane LED
int greenValue = 0; // roheline LED
int blueValue = 0; // sinine LED

void setup() {
Serial.begin(9600);

pinMode(greenLEDPin, OUTPUT);
pinMode(redLEDPin, OUTPUT);
pinMode(blueLEDPin, OUTPUT);
}

void loop() {
redValue = 255;
greenValue = 0;
blueValue = 0;

for(int i = 0; i<255; i+=10) {
redValue = i;
greenValue = 0;
blueValue = 255-i;

analogWrite(redLEDPin, redValue);
analogWrite(greenLEDPin, greenValue);
analogWrite(blueLEDPin, blueValue);

Serial.print(“Red: “);
Serial.print(redValue);
Serial.print(” Green: “);
Serial.print(greenValue);
Serial.print(” Blue: “);
Serial.println(blueValue);

delay(1000);
}
}

Arduino LED lamp potentsiomeetriga

Arduino LED lamp fototakistiga

CODE.ORG

Siin on näha, kuidas code.org keskkonnas joonistada. Selleks tuleb ülesannete lehekülje kõige alumisest osast leida Projektide osa ja sealt valida Joonista midagi rakendus. Kõik kirjutatud programmid jäävad projektide juurde alles.

Kood näeb selline välja

Lisaks vaatasime natuke ka Kodu Game Lab keskkonda.