Nädala tunnitöö 19.09.22

FLYING MOTORCYCLE

ESIMENE ARVUTI VIGA

Arvuti vigu kutsutakse inglise keeles “bug’ideks” ehk putukateks.

Esimene “bug’i” avastati 9.septembril 1947. aastal.
USA mereväe ohvitser Grace Hopper tegi logi raamatusse sissekande, kus märkis, et Harvard Mark II arvuti relee kontaktide vahelt leiti koiliblikas ehk “bug’i”.

Sellest hetkest alates muutus see sõna populaarseks ja kasutatakse ka tänapäeval.

MAKEY MAKEY

makeymakey.com/pages/plug-and-play-makey-makey-apps

CODESPARK

https://codespark.com/play/

Pikk Pott video 4

ÕPILASLEIUTAJATE KONKURSS

Tarkade seadmete ehitamise ring 07.03.22

TINKERCAD CIRCUITS

LED lampide rida

// loeb andmebaasi palju muutujaid korraga
int array[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7};
int count = 0;
int timer = 90;

void setup()
{
 for (count=0; count<6; count++) {
  pinMode(array[count], OUTPUT); // loendab kokku lampide arvu
 }
}
 void loop()
{
 // süttimine liigub paremalt vasakule
  for (count=0; count<5; count++) {
  digitalWrite(array[count], HIGH); // lamp läheb põlema
  delay(timer);
  digitalWrite(array[count + 1], HIGH); 
  delay(timer);
  digitalWrite(array[count], LOW); // esimesena põlema hakanud lamp kustub
  delay(timer*2);
         }        
 // süttimine liigub vasakult paremale
 for (count=5; count>0; count--) {
  digitalWrite(array[count], HIGH); // lamp läheb põlema
  delay(timer);
  digitalWrite(array[count - 1], HIGH); // järgmine lamp läheb põlema
  delay(timer);
  digitalWrite(array[count], LOW); // esimesena põlema hakanud lamp kustub
  delay(timer*2);
         }
         }

Termomeeter kõlaritega

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 pinMode(3, OUTPUT);
 pinMode(6, OUTPUT);
 pinMode(11, OUTPUT);
}

void loop()
{
 int sensorVal = analogRead(A1);
 float voltage = (sensorVal / 1024.0) * 5.0;
 float temperature = (voltage - .5) * 100;

 Serial.println(temperature); 

 if ( temperature > 40 ) {
  tone(3,50);
  // Heli sagedus (31 kuni umbes 1000)
  digitalWrite(6, HIGH); 
  delay(200);
  noTone(3);
  digitalWrite(6, LOW);
  delay(200); 

  tone(9,20);
  digitalWrite(11, HIGH); 
  delay(200);
  noTone(9);
  digitalWrite(11, LOW);
  delay(200); 
  
 } 
}

KEVADE KAHOOT

https://kahoot.it/

Nädala tunnitöö 21.02.22

KOOLIVAHEAJA RINGITUND

Koolivaheajal toimub ringitund 01.03.2022 kell 13:00-14:30

Tund toimub Tabasalu Kooli arvutiklassis 332

LEIDLIKE INSENERIDE TEHNOLOOGIAFESTIVAL

14.mail 2022.a. toimub esmakordselt Leidlike Inseneride Tehnoloogiafestival. Tegemist on kogupereüritusega, kus toimub robootikavõistlus ja tehnoloogia teemaline konverents, mis võtab aset Taltechis kohapeal.

Robootikavõistlusel on kolm võistlusala: folkrace, veeralli ja robotite iludusvõistlus.

Rohkem infot:  bit.ly/3oyDwIp

SÕNAMURDJA

Sõnamurdja on Vindis uus mäng, mis nõuab loogilist mõtlemist ning tuleb kasuks sõnavarale.

www.vint.ee/et-ee/games/#sõnamurdja

SÕNAPILV

Tee üks sõnapilv Eesti kohta. Mõtle välja vähemalt 10 erinevat sõna ja paiguta need enda poolt valitud taustale sobiva stiili ja värvidega.

Repeat words – märgi see ära, et sõnad korduksid

Word list -> Edit – sõnade lisamiseks (weight näitab sõna olulisust)

Shape – Tausta kujundid

Colors – Teksti ja tausta värv

File -> Save as image SD – Faili salvestamine ja allalaadimine

www.wordclouds.com

CHANGEFACES

Taustapildile enda või teiste nägude lisamine.

www.changefaces.com