Nädala tunnitöö 05.02.24

Spoti aasta

CUBROID

Kiik

Sild

DASH

Transporter

Joonistaja

SCRATCH

Kelgutamine

Auto

Lumehelves

Lumehelbeid võib panna ükskõik kui palju ja need võib teha erinevat värvi.

COSPACES

Ilma ja keskkonna lisamine

Youtub-i video lisamine

Tarkade seadmete ehitamise ring 29.01.24

Automaatne laosüsteem

NEWTONI SEADUSED

Newtoni I seadus – inertsiseadus

Kui kehale mõjuvate jõudude resultant on null (s.t. kui kehale ei mõju üldse jõude või sellele mõjuvad jõud tasakaalustavad üksteist), on keha kas paigal või liigub ühtlaselt ja sirgjooneliselt.

Newtoni II seadus – dünaamika põhiseadus

Teine seadus: kehale mõjuv jõud võrdub keha massi ja selle jõu poolt kehale antud kiirenduse korrutisega:

F = m · a,

kus F on jõud, m – mass, a – kiirendus

Newtoni III seadus – mõju ja vastasmõju seadus

Kolmas seadus: kaks keha mõjutavad teineteist suuruselt võrdsete vastassuunaliste jõududega.

Newtoni I seadus – inertsiseadus
Esimene seadus: Kui kehale mõjuvate jõudude resultant on null (s.t. kui kehale ei mõju üldse jõude või sellele mõjuvad jõud tasakaalustavad üksteist), on keha kas paigal või liigub ühtlaselt ja sirgjooneliselt.

COSPACES

Newton’s Laws with ramp templates

Füüsika

Anti-gravity room

Kasuta anti-gravity room põhja, muuda seda ja vaata, mis juhtub kui gravitatsioon on ja kui ei ole.

Parkour game

Mängu loomise juhend

Tarkade seadmete ehitamise ring 22.01.24

TSÜKKEL

Tsükkel võimaldab ühte koodilõiku korduvalt käitada.

Tsükkel koosneb üldjuhul täidetavast koodist ja tingimuslausest.

Eelkontrolliga tsüklis (while, for) kontrollitakse esmalt, kas tingimus kehtib. Kui kehtib, siis täidetakse tsükli kood ja kontrollitakse tingimust uuesti. Kui tingimus ei kehti, siis väljutakse tsüklist.

x = 0
while x < 5:
    print(x)
    x = x + 1

Järelkontrolliga tsüklis (do-while) täidetakse kõigepealt kood, seejärel kontrollitakse tingimust. Kui tingimus kehtib, täidetakse kood uuesti, kui mitte, siis väljutakse tsüklist.

int x = 0;
do
{
    printf("%d\n", x);
    x++;
} while(x < 5);

CLASS VR

CoSpaces Edu

https://edu.cospaces.io

Loomaaed sildikestega

Labürindist põgenemine