Vanemate ringitund 01.03.17

ARDUINO

Arduino programm, kuidas kasutada jadapordi monitori. Selleks tuleb Arduino Stuudios Tööriistade alt valida Jadapordi monitor. Alloleva programmi abil on monitoris näha, kuidas muutuja “i” väärtus muutub iga 1 sekundi järel.

const int greenLEDPin = 9; // LED connected to digital pin 9
const int redLEDPin = 10; // LED connected to digital pin 10
const int blueLEDPin = 11; // LED connected to digital pin 11

int redValue = 0; // punane LED
int greenValue = 0; // roheline LED
int blueValue = 0; // sinine LED

void setup() {
Serial.begin(9600);

pinMode(greenLEDPin, OUTPUT);
pinMode(redLEDPin, OUTPUT);
pinMode(blueLEDPin, OUTPUT);
}

void loop() {
redValue = 255;
greenValue = 0;
blueValue = 0;

for(int i = 0; i<255; i+=10) {
redValue = i;
greenValue = 0;
blueValue = 255-i;

analogWrite(redLEDPin, redValue);
analogWrite(greenLEDPin, greenValue);
analogWrite(blueLEDPin, blueValue);

Serial.print(“Red: “);
Serial.print(redValue);
Serial.print(” Green: “);
Serial.print(greenValue);
Serial.print(” Blue: “);
Serial.println(blueValue);

delay(1000);
}
}

Arduino LED lamp potentsiomeetriga

Arduino LED lamp fototakistiga

CODE.ORG

Siin on näha, kuidas code.org keskkonnas joonistada. Selleks tuleb ülesannete lehekülje kõige alumisest osast leida Projektide osa ja sealt valida Joonista midagi rakendus. Kõik kirjutatud programmid jäävad projektide juurde alles.

Kood näeb selline välja

Lisaks vaatasime natuke ka Kodu Game Lab keskkonda.