Koolivaheaja ringitund 21.02.17

Vaatamata koolivaheajale oli meid päris palju kohal – 9 last.

CODE.ORG

Tutvusime code.org keskkonnaga. Need kelle jaoks oli see uus koht, alustasid kursus 2’ga. Kursus 1 on mõeldud 4-6 aastastele, aga kel huvi võib need ka ära teha. Need, kes kursus 2’te juba tundides teinud olid tegelesid Koodi Tunni ülesannetega.

ARDUINO 

1. Siin on kood, kuidas panna roheline tuli vilkuma peale nupule vajutamist. Selleks tuleb kasutada tsüklit ” for {  } ” ja kasutada muutujat “i” tsüklite kordamiseks 0 kuni 2. “HIGH” (põleb) ja “LOW” (ei põle) väärtuse andmiseks kasutatakse muutujat “lowhighValue”.

int switchstate = 0;
char lowhighValue;

void setup() {
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(2, INPUT);
}

void loop() {
switchstate = digitalRead(2);
// Kui lüliti ei ole sisse lülitatud
if (switchstate == LOW) {
digitalWrite(3, HIGH); // roheline põleb
digitalWrite(4, LOW); // kollane ei põle
digitalWrite(5, LOW); // punane ei põle
// Kui lüliti on sisse lülitatud
} else {
for(int i = 0; i<2; i++) {
if (i == 1) {
lowhighValue = LOW;
} else {
lowhighValue = HIGH;
}
digitalWrite(3, lowhighValue); // roheline vilgub
digitalWrite(4, LOW); //kollane ei põle
digitalWrite(5, HIGH); // punane põleb
delay(250);
}
}
}

2. Või võib kasutada ka ilma lowhighValue muutujata for trsüklit. Sel juhul saab lampi panna nii mitu korda vilkuma kui aga soovi on.

char lowhighValue;

void setup() {
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(2, INPUT);
}

void loop() {
switchstate = digitalRead(2);
// Kui lüliti ei ole sisse lülitatud
if (switchstate == LOW) {
digitalWrite(3, HIGH); // roheline põleb
digitalWrite(4, LOW); // kollane ei põle
digitalWrite(5, LOW); // punane ei põle
// Kui lüliti on sisse lülitatud
} else {
for(int i = 0; i<2; i++) {
digitalWrite(3, LOW); // roheline ei põle
delay(250);
digitalWrite(3, HIGH); // roheline põleb
delay(250);
}
digitalWrite(4, LOW); //kollane ei põle
digitalWrite(5, HIGH); // punane põleb
}
}