Nooremate ringitund 07.02.17

Alustasime tundi paari lühikese video vaatamisega. Mis küll võib programmeerijatel juhtuda.

https://www.youtube.com/watch?v=_Nua3Cjdik0

SCRATCH

Scratchis kirjutasime koodi erinevate taustade ilmumiseks erinevate nuppude vajutamise järel.

ARDUINO

Arduinoga valmistasime valgusfoori prototüübi.

Siin on näha programm C-keeles. Kui lüliti ei ole sisse lülitatud, siis põleb roheline tuli ja teised on kustunud. Kui lülitit all hoida, siis roheline ei põle ning kollane ja punane vilguvad veerand sekundiliste vahedega.

int switchstate = 0;
void setup() {
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(2, INPUT);
}
void loop() {
switchstate = digitalRead(2);
// Kui lüliti ei ole sisse lülitatud
if (switchstate == LOW) {
digitalWrite(3, HIGH); // roheline põleb
digitalWrite(4, LOW); // kollane ei põle
digitalWrite(5, LOW); // punane ei põle
// Kui lüliti on sisse lülitatud
} else {
digitalWrite(3, LOW); // roheline ei põle
digitalWrite(4, LOW); // kollane ei põle
digitalWrite(5, HIGH); // punane põleb
// Oota veerand sekundit
delay(250);
digitalWrite(3, LOW); // roheline ei põle
digitalWrite(4, HIGH); // kollane põleb
digitalWrite(5, LOW); // punane ei põle
// Oota veerand sekundit
delay(250);
}
}